ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom u okviru Udruženja imaju mogućnost da se zaposle preko različitih projekata za koje se konkuriše kod resornog Ministarstva. Preko javnih radova, zapošljava se od 5 do 10 lica sa invaliditetom.

Uslov je da su lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i da imaju urađenu procenu radne sposobnosti.

 

Postupak

Postupak za dobijanje procene radne sposobnosti dobijaju u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Poslovi na kojima su angažovani su: održavanje travnatih površina, izrada dekorativnih sveća i dekupaža a zavise od interesovanja lica i od njihovih mogućnosti i zdravstvenog stanja.

 

Ovo je idealna prilika da se osobe sa invaliditetom osete društveno korisne i jednake sa ostalim stanovništvom, a takođe sebi obezbeđuju materijalna sredstva neohodna za život, jer većina živi od minimalnih prihoda ili ih uopšte nema pa ih pomaže porodica. Ideja je da se zapošljavanje lica sa invaliditetom sprovodi u kontinuitetu jer bi se na taj način određenom broju omogućiloosamostaljivanje i zasnivanje sopstvene porodice i na taj način bi se postigla potpuna jednakost i postigao krajnji cilj zapošljavanja.