PSIHOSOCIJALNA PODRÅ KA

Psihosocijalna podrška

Članovima Udruženja, osobama sa invaliditetom koje koriste usluge socijalne zaštite koje se pružaju u Udruženju i njihovim porodicama, stručni radnici svakodnevno pružaju različite vidove psihosocijalne podrške.

Ova usluga se pruža individualno, u dogovorenim terminima, ili grupno (na roditeljskim sastancima, predavanjima, tribinama). Stručni tim je na raspolaganju za sve izazove sa kojima se sreću u svom okruženju, za sve lične izazove i za sve izazove u okviru porodice.

Psihosocijalna podrška ima za cilj osnaživanje osoba sa invaliditetom u svakodnevnom funkcionisanju, osnaživanje porodice za prevazilaženje aktuelnih izazova, bolju integrisanost u lokalnu zajednicu. Psihosocijalna podrška se pruža i u okviru aktivnosti stručnih radnika u Dnevnom boravku i tu se prvenstveno radi na jačanju samopouzdanja korisnika, na razvoju socijalnih veština i razvoju njihovih preostalih kapaciteta potrebnih za bolje svakodnevno funkcionisanje.

 

U okviru rada Dnevnog boravka, sistemski porodični terapeut iz Jagodine, Srbijanka Andrejić, radi sa porodicama dece koja su korisnici usluge Dnevnog boravka. Uslugu psihoterapije pruža i osobama sa invaliditetom koje imaju potrebu za dodatnom stručnom podrškom, porodicama dece koja koriste uslugu Lični pratilac deteta, Personalna asistencija i članovima Udruženja.

U dosadašnjem radu mapiran je veliki broj izazova: suočavanje porodice sa gubitkom dela zdravlja, suočavanje sa ,,sindrom Boga,,, rad na gubicima i mobilizacija zdravih snaga porodice, jačanje i mobilizacija psihičkih resursa osoba sa invaliditetom.

Usluge psihosocijalne podrške se posebno plaćaju i zakazuju preko stručnih radnika Udruženja ili direktno preko e mail-a: dpc_jagodina@yahoo.com.