KONTAKT STRANA

Pošalji email


Sedište udruženja

Ul. Miloša Velikog 30, 11320 Velika Plana, Srbija

Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju

Ul. Živana Petrovića 25, 11320 Velika Plana, Srbija

Radni centar sa osobama sa invaliditetom ,,Srce na dlanu''

Ul. Vojvode Mišića 127, 11320 Velika Plana, Srbija