RADNI CENTAR

Radni centar sa osobama sa invaliditetom

Kroz aktivnosti Radnog centra povećava se nivo socijalne uključenosti i integracija osoba sa invaliditetom u društvenom životu kroz njihovo aktivno uključivanje, radno osposobljavanje i radno angažovanje. Pružanjem egzistencijalne podrške, olakšava se život osobama sa invaliditetom, ali i njihovim članovima porodice, čime oni postaju rasterećeniji, dok radno angažovane osobe postaju samostalnije i stiču dodatno samopouzdanje.

U Radnom centru izrađuju se: dekorativne sveće, dekupaž i predmeti od drveta (satovi, ikone, dekorativne korpice...).

Proizvodi se prodaju na štandovima, prodajnim izložbama, za koje su zainteresovani građani, ugostiteljski objekti i javna preduzeća. Proizvodi od drveta izvoze se za Nemačku i Švedsku.

Na narednim slikama prikazane su  dekorativne sveće koje izrađuju osobe sa invaliditetom u Radnom centru.

Mnogo više slika o radovima radnog centra možete na stranici galerije

Gde, kako i šta mi radimo?

Radni centar okuplja osobe sa invaliditetom procenjene kao radno sposobne, i pruža mogućnost da se radno angažuju, ali i da kroz svoj rad iskažu kreativnost i svoje kapacitete. Sve uz podršku radnih terapeuta.

Površina Radnog centra iznosi 120m2 i čine ga 4 jedinice:

  • 1. Izložbeni odeljak
  • 2. Prostorija za izradu dekorativnih sveća
  • 3. Prostorija sa opremom za izradu dekupaža
  • 4. Opremljena jedinica za izradu predmeta od drveta (ikone, satovi, dekorativne korpice...)

Svake godine, putem projekata Minstarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i putem javnih radova, radno se angažuje od 5 do 10 osoba sa invaliditetom, u periodu od 3 do 9 meseci. Proizvodi se prodaju na štandovima, prodajnim izložbama, a za njih su zainteresovani i ugostiteljski objekti, dok se neki od proizvoda od drveta izvoze za Nemačku i Švedsku.

Značajan cilj je da se u budućnosti Radni centar pretvori u Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Na ovaj način bi se otvorila prilika za što većim brojem zaposlenih osoba sa invaliditetom. Misija Radnog centra sastoji se u poboljšanju kvaliteta osoba sa invaliditetom njihovim radnim angažovanjem.

Pružanjem egzistencijalne podrške, olakšava se život osobama sa invaliditetom, ali i njihovim članovima porodice. Oni postaju rasterećeniji, dok radno angažovane osobe postaju samostalnije i stiču dodatno samopouzdanje.