CILJ I MISIJA

ČIME SE BAVIMO?

Osobe sa invaliditetom su u velikoj meri socijalno ugrožene i društveno izolovane, misleći da se nalaze na marginama društva u kojem žive. Pored materijalnih problema, invalidnost prate i specifični psiho-socijalni problemi, nezaposlenost, predrasude, nemogućnost obrazovanja i nedovoljno iskorišćavanje kreativnih potencijala, zbog čega je neophodno da im se posveti posebna pažnja.

CILJ UDRUŽENJA:

 • Podizanje svesti javnosti o osobama sa invaliditetom i nediskriminacija ove populacije
 • Prevazilaženje predrasuda o obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
 • Jačanje psihičkog stanja osoba sa invaliditetom uz psiho-socijalnu podršku

MISIJA UDRUŽENJA:

Želimo da poboljšamo život svim osobama sa invaliditetom, jer verujemo da one zaslužuju bolju budućnost.

ŠTA MI RADIMO?

 • Stvaranje baze podataka o osobama sa invaliditetom
 • Senzibilizacija javnosti o položaju osoba sa invaliditetom
 • Podizanje nivoa svesti o položaju i pravima osoba sa invaliditetom
 • Pružanje usluga socijalne zaštite (usluga Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju, Lični pratilac deteta i Personalna asistencija)
 • Pružanje usluge fizikalne terapije
 • Pružanje pomoći osobama sa invaliditetom u ostvarivanju prava
 • Zapošljavanje osoba sa invaliditetom (izrada dekorativnih sveća, kutija za nakit, ukrasnih flaša, magneta, ikona, izrada dekupaž tehnike...)
 • Aktivno uključivanje osoba sa invaliditetom u sve segmente društvenog života
 • Podizanje svesti javnosti o potrebama i pravima osoba sa invaliditetom, samih osoba sa invaliditetom i porodica
 • Suzbijanje izolovanosti osoba sa invaliditetom (organizovanjem letovanja, izleta, šetnji, pesničkih večeri i druženja)
 • Obeležavanje značajnih datuma (Međunarodnog Dana žena, Nedelje solidarnosti, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Božićnih, novogodišnjih i Uskršnjih praznika)
 • Aktivnosti psihosocijalne podrške
 • Održavanje kreativnih radionica za decu i mlade sa smetnjama u razvoju
 • Održavanje informatičkih radionica za osobe sa invaliditetom
 • Održavanje psihosocijalnih i savetodavnih radionica za roditelje/staratelje
 • Organizovanje tribina o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, inkluzivnom obrazovanju i servisima podrške
 • Kontinuirane medijske kampanje