PROJEKTI

Realizovani projekti u periodu od 2008. do 2022. godine

Servis ,,Pomoć i nega u kući'' osobama sa invaliditetom

Cilj: Uspostavljanje službe za pružanje pomoći i nege u kući osobama sa invaliditetom, kako bi se unapredio i održao kvalitet života i sprečio smeštaj u institucije.

Godina početka realizacije: 2012

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Cilj: Pospešiti stepen zaposlenosti osoba sa invaliditetom i stvaranje potrebnih uslova za njihov rad, ekonomsko osamostaljivanje i njihovo aktivno uključivanje u zajednicu.

Godina početka realizacije: 2012

Klub za osobe sa invaliditetom ,,Uključi se i postani vidljiv

Cilj: Stavljanje u funkciju Kluba za osobe sa invaliditetom u opštini Velika Plana kako bi se stvorile jednake mogućnosti za osobe sa invaliditetom, da kroz aktivnosti Kluba iskažu svoja interesovanja i mogućnosti, a podrazumeva se i učešće šire populacije građana.

Godina početka realizacije: 2012

Adaptacija Kluba za osobe sa invaliditetom

Cilj: Rekonstrukcijom i adaptacijom poslovnog prostora za stavljanje u funkciju Kluba za osobe sa invaliditetom, stvaranjem jednake mogućnosti za osobe sa invaliditetom u društvenom životu lokalne zajednice, iskazivanjem svojih interesovanja, mogućnosti i potrebe.

Godina početka realizacije: 2011

Servis personalnih asistenata

Cilj: Obezbeđivanje servisa personalnih asistenata, kao službe podrške za osobe sa invaliditetom i unapređenje njihovog kvaliteta života, kroz održavanje što većeg stepena samostalnog života, uz aktivno učešće u zajednici.

Godina početka realizacije: 2011

Izgradnja servisa ,,Pomoć u kući osobama sa invaliditetom i starim licima''

Cilj: Uspostavljanje službe za pružanje pomoći i nege u kući osobama sa invaliditetom i starim licima.

Godina početka realizacije: 2011

Upoznajmo svet oko sebe

Cilj: Podizanje svesti osobama sa invaliditetom, njihovim roditeljima, kao i lokalnoj zajednici na teritoriji opštine Velika Plana, uključivanjem osoba sa invaliditetom u sve segmente društvenog života, jačanjem samopouzdanja i psihičkog stanja.

Godina početka realizacije: 2010

Pruži mi ruke

Cilj: Omogućavanje deci sa invaliditetom da kroz rad na radionicama iskažu mogućnosti i potrebe, interesovanja i roditeljima pravi uvid u invalidnost deteta, njegove mogućnosti ograničenju i prognozu daljeg razvoja.

Godina početka realizacije: 2009

Služba podrške za osobe sa invaliditetom

Cilj: Podizanje svestu osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama, da se uz pomoć personalnih asistenata suzbije izolovanost i da osobe sa invaliditetom budu aktivne u svim sferama društvenog života.

Godina početka realizacije: 2009

I sunca nama

Cilj: Uključivanje pitanja invalidnosti u lokalne politike sa ciljem obezbeđivanja političkog mandata za pravljenje nacrta lokalnog plana akcije na polju invalidnosti.

Godina početka realizacije: 2008

I opet Sunca nama

Cilj: Povećanje učešća organizacija osoba sa invaliditetom u razvoju poltika i zakonodavstva na lokalnom nivou.

Godina početka realizacije: 2008

Pristup za sve

Cilj: Stvaranje pristupačnog fizičkog okruženja doprinosi unapređenju uslova za podizanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i njihovom aktivnom  uključivanju u sve sfere društvenog života.

Godina početka realizacije: 2008

Unapređenje usluge dnevnog centra ,,Lane''

Cilj: Unapređivanje usluge poludnevnog u celodnevno zbrinjavanje dece i osoba sa invaliditetom u Dnevnom centru, čime se njima, kao i njihovim porodicama, pruža podrška u održavanju i poboljšanju kvaliteta života sa ciljem ostanka dece i osoba sa invaliditetom u porodicama.

Godina početka realizacije: 2016

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Cilj: Stvaranje uslova za povećanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće na tržište rada.

Godina početka realizacije: 2016

Dnevni centar za decu sa invaliditetom ,,Lane''

Cilj: Vaninstitucionalna pomoć deci sa posledicama cerebralne i dečije paralize i drugim kategorijama telesno invalidnih lica kategorisanih kao višestruko ometena i njihovim porodicama u zadovoljenju egzistencionalnih potreba, kroz aktivnosti Dnevnog centra „Lane“.

Godina početka realizacije: 2016

Servis personalnih asistenata

Cilj: Omogućavanje podrške samostalnom životu i puno građansko učešće osoba sa invaliditetom u Velikoj Plani.

Godina početka realizacije: 2016

Jednake mogućnosti

Cilj: Unapređenje okvira za poboljšanje kvaliteta postojećih usluga kroz povećanje nivoa socijalne uključenosti i integracija osoba sa invaliditetom u društveni život kroz njihovo aktivno uključivanje, radno angažovanje i radno osposobljavanje.

Godina početka realizacije: 2016

Servis podrške za osobe sa invaliditetom

Cilj: Angažovanjem lica koja će raditi na uređenju i održavanju dvorišta, letnjikovca, parking prostora, kao i samog Dnevnog centra i Kluba, obezbediće se bolje funkcionisanje i bezbednost korisnika kroz aktivnosti na ekološkom uređenju prostorija i zdrave sredine, kao i socijalizacija i organizovanje slobodnog prostora za korisnike za bavljenje rekreativnim aktivnostima.

Godina početka realizacije: 2016

Radni centar Sunce

Cilj: Obezbeđivavanjem repromaterijala za održivost funkcionisanja radnog centra pri Dnevnom centru „Lane“, stvoriće se jednake mogućnosti za osobe sa invaliditetom u društvenom životu lokalne zajednice, gde će korisnici da iskažu svoja interesovanja, mogućnosti i potrebe kroz osposobljavanje i buduće potencijalno zapošljavanje.

Godina početka realizacije: 2016

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Cilj: Integracija osoba sa invaliditetom u društveni život kroz njihovo aktivno uključivanje.

Godina početka realizacije: 2015

Dnevni centar za osobe sa invaliditetom ,,Lane

Cilj: Vaninstitucionalna pomoć deci sa posledicama cerebralne i dečije paralize i drugim kategorijama telesno invalidnih lica kategorisanih kao višestruko ometena i njihovim porodicama u zadovoljenju egzistencionalnih potreba, kroz aktivnosti Dnevnog centra „Lane“.

Godina početka realizacije: 2015

Pružanje usluge personalne asistencije na teritoriji opštine Velika Plana

Cilj: Omogućavanje podrške samostalnom životu i puno građansko učešće osoba sa invaliditetom u Velikoj Plani.

Godina početka realizacije: 2014

„ I ja mogu i hoću“

Cilj: Integracija osoba sa invaliditetom u društveni život kroz njihovo aktivno uključivanje i stalno angažovanje.

Godina početka realizacije: 2014

„Jednake mogućnosti“

Cilj: Integracija osoba sa invaliditetom u društveni život kroz njihovo aktivno uključivanje i stalno angažovanje, čime će se pospešiti stepen zaposlenosti osoba sa invaliditetom i stvoriti potrebni uslovi za njihov rad, ekonomsko osamostaljivanje i aktivno uključivanje u zajednicu sticanjem novih veština i znanja za samostalni rad, kao i jačanje samopouzdanja u sopstvene sposobnosti osoba sa invaliditetom.

Godina početka realizacije: 2014

Unapređenje postojeće usluge Dnevnog centra ,,Lane“

Cilj: Vaninstitucionalna pomoć deci sa posledicama cerebralne i dečije paralize i drugim kategorijama telesno invalidnih lica kategorisanih kao višestruko ometena i njihovim porodicama u zadovoljenju egzistencionalnih potreba, kroz aktivnosti Dnevnog centra „Lane“.

Godina početka realizacije: 2014

Dnevni centar za osobe sa invaliditetom ,,Lane''

Cilj: Vaninstitucionalna pomoć deci sa posledicama cerebralne i dečije paralize i drugim kategorijama telesno invalidnih lica kategorisanih kao višestruko ometena i njihovim porodicama u zadovoljenju egzistencionalnih potreba, kroz aktivnosti Dnevnog centra „Lane“.

Godina početka realizacije: 2014

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Cilj: Pospešiti stepen zaposlenosti osoba sa invaliditetom i stvaranje potrebnih uslova za njihov rad, ekonomsko osamostaljivanje i njihovo aktivno uključivanje u zajednicu.

Godina početka realizacije: 2013

Servis usluga Dnevnog centra za osobe sa invaliditetom Lane

Cilj: Vaninstitucionalna pomoć deci sa posledicama cerebralne i dečije paralize i drugim kategorijama telesno invalidnih lica kategorisanih kao višestruko ometena i njihovim porodicama u zadovoljenju egzistencionalnih potreba, kroz aktivnosti Dnevnog centra „Lane“.

Godina početka realizacije: 2013

Servis personalnih asistenata – Velika Plana

Cilj: Omogućavanje podrške samostalnom životu i puno građansko učešće osoba sa invaliditetom u Velikoj Plani.

Godina početka realizacije: 2013

Dnevni centar za osobe sa invaliditetom Lane

Cilj: Vaninstitucionalna pomoć deci sa posledicama cerebralne i dečije paralize i drugim kategorijama telesno invalidnih lica kategorisanih kao višestruko ometena i njihovim porodicama u zadovoljenju egzistencionalnih potreba, kroz aktivnosti Dnevnog centra „Lane“.

Godina početka realizacije: 2013

USLUGA PERSONALNE ASISTENCIJE

Cilj: Podrška samostalnom životu i puno građansko učešće osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Velika Plana.

Godina početka realizacije: 2021

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Cilj: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom sprovođenjem aktivnih mera za njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada.

Godina početka realizacije: 2021

PRUŽANJE USLUGE DNEVNOG BORAVKA ZA DECU, MLADE I ODRASLE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Cilj: Svrha usluge je pružanje neposredne vaninstitucionalne pomoći deci,mladima i odraslima sa smetnjama u razvoju, kao i njihovim porodicama u zadovoljavanju egzistencionalnih potreba kroz aktivnosti Dnevnog boravka "Lane".

Godina početka realizacije: 2021

Sport, inkluzija i boćanje

Cilj: Sveobuhvatan razvoj sporta Boćanje u sklopu aktivnosti Dnevnog boravka „Lane“.

Godina početka realizacije: 2018

Pružanje usluge za samostalni život – personalna asistencija

Cilj: Podrška samostalnom životu i puno građansko učešće osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Velika Plana.

Godina početka realizacije: 2018

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Cilj: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom sprovođenjem aktivnih mera za njihovo ravnopravno učešće na tržište rada.

Godina početka realizacije: 2018

Psihosocijalna podrška i informatička edukacija

Cilj: Unapređenje kvaliteta života dece sa smetnjama u razvoju, mladih sa invaliditetom i njihovih porodica kroz psihosocijalnu podršku i informatičke edukacije.

Godina početka realizacije: 2017

Pružanje usluge dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju

Cilj: Svrha usluge je pružanje neposredne vaninstitucionalne pomoći deci, mladima i odraslima sa smetnjama u razvoju, kao i njihovim porodicama u zadovoljavanju egzistencionalnih potreba kroz aktivnosti Dnevnog boravka „Lane“.

Godina početka realizacije: 2017

Pružanje usluge ličnog pratioca deteta na teritoriji opštine Velika Plana

Cilj: Svrha angažovanja ličnog pratioca deteta je pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške detetu radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici, zbog uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Godina početka realizacije: 2017

Pružanje usluge personalne asistencije na teritoriji opštine Velika Plana

Cilj: Svrha angažovanja personalnog asistenta je pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške koja je neophodna za zadovoljavanje ličnih potreba i uključivanje u obrazovne, radne i društvene aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Godina početka realizacije: 2017

Servis podrške za osobe sa invaliditetom

Cilj: Angažovanjem lica koja će raditi na uređenju i održavanju dvorišta, letnjikovca, parking prostora, kao i samog Dnevnog centra i Kluba, obezbediće se bolje funkcionisanje i bezbednost korisnika kroz aktivnosti na ekološkom uređenju prostorija i zdrave sredine, kao i socijalizacija i organizovanje slobodnog prostora za korisnike za bavljenje rekreativnim aktivnostima.

Godina početka realizacije: 2017

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Cilj: Socijalno uključivanje osoba sa invaliditetom integrijajući ih na tržište rada, povećanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, sprovođenjem aktivnih mera za zapošljavanje i njihovo ravnopravno učešće na tržište rada.

Godina početka realizacije: 2017

Servis podrške za osobe sa invaliditetom – personalna asistencija

Cilj: Omogućavanje podrške samostalnom životu i puno građansko učešće osoba sa invaliditetom u Velikoj Plani.

Godina početka realizacije: 2017


Kako do uspešne realizacije?

Projekat počinje idejom i željom za promenom i stvaranjem nečeg novog. Sama ideja nije projekat. Potrebno je imati i nameru stvoriti projekat sa tačnom definicijom šta želimo postići.

želja za promenom se ogleda u svrsi projekta u kojoj se opisuje kako će se operativno ostvariti zadaci i dostići postavljeni ciljevi. Za razliku od svrhe, ciljevi moraju biti konkretni.

Cilj projekta je odgovor na pitanje ŠTA nameravmo da uradimo da bismo doprineli rešenju problema projekta. Karakteristike dobrog cilja je da je relevantan u odnosu na problem, realističan, jasno formulisan i da sadrži sve osnove elemente cilja.

Zadaci projekta su odgovor na pitanje KAKO ćemo ostvariti ciljeve projekta.
Zadaci moraju biti SMART definisani: Specific ( određeni ); Measurable ( merljivi ); Achievable ( dostižni ); Realistic, Relevant ( realistični, relevantni ); Time-framed ( vremenski određeni).

U fazi realizacije projekta aktiviraju se resursi projekta za izvršenje aktivnosti u planu projekta. U toku realizacije projekta meri se stepen izvršenja. Pri merenju stepena izvršenja od bitnog značaja je tačna informisanost o stanju aktivnosti, resursima i sredstvima. Time je omogućeno praćenje realizacije kroz tačno poređenje stvarnog i planiranog izvršenja, angažovanim resursima, budžetu i rokovima.

U poslednjoj fazi projekta članovi projektnog tima vrše procenu projekta. Koristeći se izveštajima sa projekta i sopstvenim iskustvima na projektu, članovi tima određuju koji su delovi projekta zadovoljavajući, a koji zahtevaju poboljšanje