PRISTUPAČNOST

Uklanjanje fizičkih barijera

Osobe sa invaliditetom se susreću sa bezbroj poteškoća. Osnovna prepreka koja stoji pred osoba sa invaliditetom , na putu njihove integracije u svakodnevna dešavanja, jesu arhitektonske barijere.

Jedan od najvažnijih projekata koje je Udruženje realizovalo je ,,Pristup za sve'', kojim su uklonjene arhitektonske barijere ispred javnih ustanova i prepreke na trotoarima. Na taj način su sve javne, obrazovne i kulturne institucije postale dostupne ne samo osobama sa invaliditetom, već i starim licima i roditeljima sa malom decom u kolicima.

Cilj ovog projekta bio je stvaranje pristupačnog fizičkog okruženja što je doprinelo unapređivanju uslova za podizanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i njihovom aktivnom uključivanju u sve sfere društvenog života.