Fizikalna terapija

Aktivnosti fizioterapeuta

Za sve članove Udruženja, od sredine septembra je omogućena i aktivnost fizioterapeuta. Fizioterapeut Ivana Kostić svakodnevno u Dnevnom boravku „Lane,, sprovodi kinezi i radnu terapiju.

Na taj način se podiže kondicija, stimuliše disanje, moždana aktivnost, rad srca, cirkulacija, ravnoteža, poboljšava varenje. Stimuliše se rad celokupnog organizma. Fizioterapeut, sa ostalim stručnim radnicima, odvodi korisnike u šetnju do obližnjih prigodnih lokacija što takođe pozitivno utiče na zdravlje korisnika. Organizuje različite sportske igre, tamičenja u sportsko-rekreativnim aktivnostima.

U saradnji sa ortopedom iz Niša, pruža potrebne informacije roditeljima, staraocima i samim korisnicima o načinu na koji mogu da dobiju potrebna pomagala kako bi olakšali svakodnevni život. Prati napredak korisnika u motornom funkcionisanju i predlaže mere kako bi se stanje popravilo.

 

Jedna aktivnost fizioterapeuta