Edukacija i podrška

Predavanja i gostovanja stručnjaka

Udruženje redovno organizuje predavanja i gostovanja stručnjaka različitih oblasti sa ciljem da zaposleni, članovi udruženja, njihove porodice i lokalna samouprava dobiju informacije o novinama u oblasti invaliditeta kako u delu ostvarivanja zakonskih prava, tako i u delu zdravstvene zaštite i rehabilitacije.

 • 25.08.2017. je održano predavanje o dečijoj i cerebralnoj paralizi. Predavanje je održao stručni tim Udruženja za sve zainteresovane članove, kao i za roditelje i decu sa ovim oblikom invaliditeta. Cilj je da se što bolje informišu kako bi imali bolji pristup i veće razumevanje za njihove mogućnosti i izazove. Svoj doprinos celom izlaganju sa dali i predsednik Udruženja Radovan Radulović i dr Mirjana Barjektarević, koji su iz svog ličnog iskustva naveli ono sa čim se sve sureću u svakodnevnom životu.
 • 01.09.2017. je tema predavanja bila ,,Daunov sindrom''. Izlaganju su prisustvovali roditelji dece sa ovim sindromom i ostali zainteresovani članovi i zaposleni. Istaknute su bitne karakteristike ovih osoba, njihovog fizičkog i psihičkog funkcionisanja, skrenuta je pažnja na primarne teškoće sa kojima se susreću, ali i na njihove mogućnosti.
 • 08.09.2017. je tema predavanja bila mišićna distrofija. Pomenuti su oblici mišićne distrofije i osnovne karakteristike svakog. Roditelji dece sa ovom vrstom invaliditeta su imali potrebu da iznose komentare i dileme sa kojima se susreću i tražili mišljenje stručnjaka kako da se postave u određenim situacijama. Obzirom da su korisnici invalidskih kolica, osobe sa ovom vrstom invaliditeta imaju problem sa nastavkom školovanja jer sve obrazovno-vaspitne ustanove nisu pristupačne. Iz tog razloga je Udruženje unapredilo saranju sa srednjim školama u Velikoj Plani i predstavnicima Lokalne samouprave koji su pokazali razumevanje i volju da se ovaj problem reši.
 • 14.09.2017. je održano predavanje na temu: ,,Prava osoba sa invaliditetom''. Ovom prilikom članovi Udruženja i roditelji dece sa invaliditetom su dobili značajne informacije o ostvarivanju prava u okviru sistema socijalne zaštite (pravo na tuđu negu i pomoć, dobijanje besplatnih pomagala...), kao i druge značajne informacije o mogućnosti umanjenja i oslobađanja plaćanja pojedinih komunalnih i drugih usluga.
 • 29.09.2017. za predstavnike Lokalne samouprave, medije, roditelje, članove Udruženja održana je tribina ,,Moje mesto u zajednici''. Cilj tribine je bio predstavljanje usluga socijalne zaštite koje se sprovode u Udruženju, ali i prezentacija svih projekata i aktivnosti Udruženja od njenog osnovanja. Pomenuti su i dalji planovi, otvorena su pitanja o kojima treba razmišljati kako bi se unapredio kvalitet života osoba sa invaliditetom. Na kraju tribine su posetioci imali prilike da postave pitanja i pokrenu diskusiju o onome što ih aktuelno interesuje. Ovom prilikom su se, pored predsednika Udruženja, predstavili i članovi stručnog tima i volonteri.
  Detaljnije informacije se možete pogledati i na YouTube kanalu.
 • 13.10.2017. je održano predavanje ,,Značaj inovativnih tehnologija za osobe sa invaliditetom''. Predavanje je održano u Denevnom boravku ,,Lane'' za stručnjake iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i medicine. Cilj celokupnog projekta je omogućavanje osobama sa invaliditetom da putem zdravstvene zaštite dobiju potrebna inovativna pomagala koja bi im olakšala svakodnevno funkcionisanje. Predstavnici Hendi centra  ,,Koloseum'' iz Beograda su upoznali prisutne sa inovativnim tehnologijama koje se koriste u zemljama u okruženju. U drugom delu predavanja bilo je reči o diskriminaciji osoba sa invaliditetom kroz vekove. Prikazan je kratki film ,,I ti imaš hendikep''. Ovom izlaganju su prisutvovali učenici srednje EUŠ  ,,Vuk Karadžić'' iz Velike Plane sa nastavnicima informatike i računarstva. Projekat je podržalo Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja.
 • 17.11.2017. godine je u Dnevnom boravku ,,Lane'' gostovao profesor Defektološkog fakulteta,  sa smera za Somatopediju, prof dr Goran Nedović. Upoznao se sa radom Udruženja i govorio o značaju ovog oblika socijalne zaštite kao vida deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom. Odgovarao je na pitanja  medija i roditelja dece sa invaliditetom i dao konstruktivne predloge za dalji rad Udruženja. 

  Link sa izjavom za medije prof dr Gorana Nedovića na YouTube
 • 18.12.2017. predstavnici Udruženja ,,Krug'' iz Beograda su u Domu zdravlja u Velikoj Plani imali tribinu za sve zaposlene u ovoj ustanovi na temu diskriminacije osoba sa invaliditetom u okviri zdravstvene zaštite. Istakli su, da su prema rezultatima istraživanja koje je ovo Udruženje sprovelo najveći problemi: pristupačnost ustanova zdravstvene zaštite, predrasude prema osobama sa invaliditetom. Poseban akcenat je stavljen na položaj žena u Zdravstvenoj zaštiti koji je zabrinjavajući jer i među zdravstvenim radnicima postoje predrasude o mogućnosti rađanja ovih žena. Ginekološke ambulante i stomatološke ordinacije su potpuno nepristupačne za njihove redovle lekarske kontrole, preglede i usluge. Primećeno je da lekari nemaju dovoljno znanja o invaliditeu, ali i da postoji nedostatak porebe za informisanje. Ovaj događaj je pred punom salom zdravstvenih radnika otvorio direktor Doma zdravlja u Velikoj Plani, Slobodan Rajić.
 • 23.01.2018. gosti Udrženja su bili dr Dragan Mančić ortoped iz Niša i Ana Todorović nutricionista iz Beograda. Ana Todorović je govorila o značaju pravilne ishrane osoba sa invaliditetom i izrazila želju za saranjom kako bi se poboljšalo zdravstveno stanje osoba sa invaliditetom koje imaju problem gojaznosti, holesteropatije, anemije, i ostale zdravstvene probleme čiji je uzrok nepravilna ishrana. Svoju pomoć je ponudio i dr Dragan Mančić koji je istakao značaj korišćenja ortopedskih pomagala kako bi im se olakšao život i poboljšao kvalitet svakodnevnih aktivnosti. Detaljno im je objasnio na koji način mogu da ostvare pravo da ova pomagala dobiju. Saradnja je nastavljena i nakon prezentacije usluga koju ovi stručnjaci pružaju njihovim dolaskom u Dnevni boravak ,,Lane'' jednom u dve nedelje. Korisnici su u mogućnosti da zakažu termine za konsultacije i dobijanje stručnih saveta.
   

Video prezentacija predavanja

 

Tribina ,,Moje mesto u zajednici'' 

Predavanja prof dr Gorana Nedovića