Vesti

Otvoren teren za boćanje

04-07-2018 20:14:12

U utorak 19. juna 2018. godine u ulici Živana Petrovića broj 25 u Velikoj Plani otvoren je teren za boćanje u okviru Dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju ,,Lane''. 
Otvaranje  terena za boćanje deo je projekta ,,Sport, inkluzija i boćanje'' koji predstavlja integralni deo projekta Sport za sve, koji se sprovodi u saradnji Udruženja osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom ,,Volja za životom'' Velika Plana i UNICEF-a uz finansijsku podršku Vojvoђanske banke sa ciljem promocije socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom kroz sport i rekreativne aktivnosti.

Projekat ima za cilj razvoj sporta boćanje u sklopu aktivnosti Dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju ,,Lane''. Boćanje je paraolimpijski sport i jedina igra koja je dostupna osobama sa najtežim telesnim invaliditetom. Važan cilj projekta je takodje da se kroz inkluzivne sportske aktivnosti za svu decu poveća uključenost dece sa smetnjama i invaliditetom i da se smanje barijere i predrasude koje ovu decu isključuju iz života zajednice.

U okviru projekta opremljen je i prilagočen teren koji je potpuno funkcionalan za paraolimpijsku igru boćanje. Pored izgradnje i opremanja terena planirano je da treneri obuče 50 dece i omladine sa smetnjama u razvoju, kao i decu i mlade bez invaliditeta, da igraju boćanje. Tokom leta na terenu za boćanje održavaće se redovne sportske i rekreativne aktivnosti, kao i sportska takmičenja za svu decu.         
Projekat ,,Sport, inkluzija i boćanje'' razvijen je u konzorcijumu koji su potpisali Udruženje osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom ,,Volja za životom'', Opština Velika Plana, Fudbalski klub Plana, Sportsko udruženje ,,M-GYM-M'', Sportski savez opštine Velika Plana i Turističko sportski centar Velika Plana. 

Svojim obraćanjem teren je otvorio Predsednik Udruženja osoba sa CDP ,,Volja za životom'' i koordinator projekta Radovan Radulović, finansijski asistent Duška Stupar i predstavnica UNICEF-a Marina Bogdanović. Oni su istakli značaj terena i sporta za osobe sa invaliditetom u Srbiji i šire. Naglasili su koliko je sport važan za: fizičko i psihičko zdravlje osoba sa invaliditetom, za njihovu socijalizaciju i inkluziju sa ostalim gračanima. Pored igre boćanja na terenu se mogu igrati i drugi sportovi kao što su: košarka, mali fudbal, odbojka. Napravljen je koš, postavljeni su montažni golovi za mali fudbal i mreža za odbojku. Na spoljnjem zidu Dnevnog boravka, u sklopu terena, postavljena je ,,pametna tabla'' koja će se koristiti za organizovanje bioskopa na otvorenom, zabavnih aktivnosti, ,,žurki''. 
Aktivnosti na terenu su organizovali i sproveli treneri Stefan Vučićević i Dragan Pavlović. Teren je otvoren ubacivanjem lopte u koš od starne korisnice Dnevnog boravka Jelene Nikolić. Nakon toga korisnici su podeljeni u ekipe i prezentovana je igra boćanje. U svakoj ekipi su bili deca i mladi sa različitom vrstom invaliditeta, korisnici invalidskih kolica, osobe sa Daunovim sindromom, mišićnom distrofijom, ali i deca i mladi bez invaliditeta.   

Svečanom otvaranju terena prisustvovali su predstavnici Lokalne samouprave, predsednik Opštine Velika Plana Igor Matković, predsednik Skupštine Oštine Nenad Perić, načelnik Opštinske uprave Goran Tasić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Olivera Kotorčević i Tijana Rajić, direktor Centra za kulturu ,,Masuka,, Predrag Georgijev, direktor Turističko-sportskog centra Goran Stefanović, pedijatar Mirjana Barjaktarević, psihoterapeut Srbijanka Andrejić, professor razredne nastave Biljana živanović, direktorka Doma zdravlja, članovi Udruženja, roditelji korisnika i mnogobrojni prijatelji. Svečano otvaranje je medijski propraćeno od strane lokalnih medija RTV Plana i RTV Jasenica
Galerija

Poslednje vesti