Vesti

Aktivnosti povodom
Međunarodnog dana žena

23-03-2018 14:32:20

Udruženje ,,Volja za životom'' obeležilo je Međunarodni Dan žena mnogobrojnim aktivnostima namenjenim deci i mladima sa smetanjama u razvoju koji su korisnici usluga Udruženja i njegovi članovi.

U Dnevnom boravku za decu, mlade i odrasle  sa smetnjama u razvoju ,,Lane'' realizovane su kreativne radionice i aktivnosti kojima je ukazano na značaj obeležavanja ovog praznika. Sa radionicama se otpočelo već krajem februara meseca 2018. Jedna od tema bila je zašto je važan datum 8. mart, gde su učesnici ispitivali svoja znanja, ali i usvojili nešto novo.

Aktivnost je bila interaktivnog karaktera u kojoj su učesnici sami pretraživali dosupne informacije, povezivali ih i konstruisali celinu o ovom datumu. U završnom delu napravljen je pano sa porukama upućenim svima za ovaj praznik, a cilj je da se pošalje radost, sreća i, najvažnije, ljubav. Smisao radionice, pored toga što ukazuje na važnost obeležavanja Dana žena, jeste i podsećanje na jednakost meču ljudima i na emocije koje nas sve vežu ne samo ovog dana, već i svakog. Sve ostale aktivnosti su imale kreativan karakter, kojima su učesnici mogli iskazati svoj kreativni potencijal i razvijati stvaralaštvo.

Uz malo mašte pravljene su čestitke različitog oblika, lepo dekorisane i ispisane nadahnutim porukama, namenjene mama, bakama i svim značajnim ženama u životu, ali i zaposlenim ženama u Udruženju. Korisnici i članovi su svojim radovima obradovali sve zaposlene i ulepšali praznik.

Pravljene su čestitke u obliku bubamara, skasijica sa cvećem, srca i klasičnog prepoznatljivog modela u raznovrsnim dobro iskombinovanim bojama, od različtih materijala.


Poslednje vesti