Vesti

"Znanjem do jednakosti"

28-02-2024 09:33:53

U decembru mesecu Udruženje osoba sa CDP "Volja za životom" otpočelo je realizaciju projekta pod nazivom "Znanjem do jednakosti"  koji ima za cilj edukaciju 15 osoba sa invaliditetom za rad na izlivanju dekorativnih sveća, njihovo radno osposobljavanje i povećanje nivoa samostalnosti, kako bi se povećali njihovi kapaciteti, znanja i veštine za uključivanje na tržište rada i samostalan život, čime bi se pospešio proces deinstitucionalizacije.
Radionice se odvijaju u Radnom centru za OSI "Srce na dlanu" u Velikoj Plani, u ukupnom trajanju od 8 meseci. Dva radna terapeuta će raditi u dve grupe sa ukupno 15 osoba sa invaliditetom koje će do kraja projektnih aktivnosti steći znanja i veštine za samostalno izlivanje dekorativnih sveća. Građani opštine Velika Plana će imati prilike da gotove proizvode pogledaju i kupe na dva prodajno-izložbena štanda koja će se u narednim mesecima organizovati u Velikoj Plani.
Ovaj projekat deo je inicijative "Jačanje kapaciteta pružaoca usluga u zajednici i učešća u javnim politikama - IRIS PROGRES" , koji finansira EU u okviru Iris mreže.


Poslednje vesti