Vesti

Akreditovana obuka za personalne asistence

23-03-2018 13:56:21

Tokom decembra meseca 2017. godine organizovana je akreditovana obuka za pružanje usluge personalne asistencije osobama sa invaliditetom u koje sada: senzorna oštećenja (oštečenje vida i sluha), intelektualna ometenost, lokomotorno oštećenje. Naziv programa obuke je: Personalna asistencija za lica sa telesnim invaliditetom.

Autori ovog programa su: dr Srećko Protić i Ivana Sretenovič master defektolog. Obuka je trajala 2 dana i organizovana je u prostorijama Udruženja za slepa slabovida lica u Požarevcu. Udruženje osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom ,,Volja za životom'' dobilo je 5 novih personalnih asistenata koji su prošli obuku i dobili sertifikate. Usluga personalne asitencije zakonski je regulisana 2011. godine.

Udruženje Udruženje osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom ,,Volja za životom'' iz Velike Plane ovlašćeni je pružalac ove usluge od 01.01.2017. godine. Učesnici su prošli obuku za kompletnu zdravstvenu negu, obuku za koršćenje ortopedskih pomagala uz asistivnu tehnolohiju kroz praktičan rad i primenu. Cilj je da se kod korisnika ostvari što veća samostalnost pri kojoj bi personalni asistenti bili samo dodatna podrška. Akcenat je na kontinuiranoj komunikaciji sa korisnikom i upoznavanjem sa njegovim dnevnim aktivnostima i organizacijom vremena tokom dana. Sve aktivnosti bi trebalo planirati i o njima je potrebno redovno voditi protokol aktivnosti svakog dana, kontinuirano pratiti i raditi evaluaciju.

Kroz predavanja o zdravstvenoj nezi obučeni su da ni na koji način ne naškode pacijentu i na koji način je pravilno sprovoditi. Nakon završene obuke, polaznici su polagali test znanja koji su svi uspešno položili. Pored svega ovoga, osnovni cilj je uključivanje osoba u društvo i život u zajednici, kako bi se omogućila jednakost i uticalo na smanjenje diskriminacije ove populacije. Na ovaj način su preneta znanja koja mogu olakšati rad personalnih asistenata, ali time i bilo olakšano funkcionisanje njihovih korisnika.


Poslednje vesti